การใช้ปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) (เมนูฟังก์ชั่น)

เมนูฟังก์ชั่น คือเมนูของ 12 ฟังก์ชั่นที่แสดงผลด้านล่างหน้าจอ เมื่อท่านกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ในโหมดถ่ายภาพ ท่านสามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยได้เร็วยิ่งขึ้นโดยการบันทึกไว้ที่เมนูฟังก์ชั่น


สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นที่สามารถบันทึกไว้ที่เมนูฟังก์ชั่น โปรดดู URL ต่อไปนี้

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/l/ilce-6600/function.php

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นได้เร็วขึ้นโดยใช้ฟังก์ชั่นคีย์กำหนดเองเพื่อกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยให้เป็นคีย์ที่ต้องการ ร่วมกับเมนูฟังก์ชั่น โปรดดูฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องภายใต้ “หัวข้อที่เกี่ยวข้อง” ที่ด้านล่างของหน้านี้
 1. กด DISP ที่ปุ่มควบคุมซ้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้แสดงโหมดหน้าจออื่นที่ไม่ใช่ [สำหรับช่องมองภาพ] จากนั้นกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น)

 2. เลือกฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการโดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม

 3. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการโดยหมุนปุ่มควบคุม และกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม
  • บางฟังก์ชั่นสามารถปรับละเอียดได้โดยใช้ปุ่มหมุน

เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าจากหน้าจอตั้งค่าโดยเฉพาะ

เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการในขั้นที่ 2 จากนั้นกดที่ตรงกลางของปุ่มควบคุม หน้าจอตั้งค่าเฉพาะสำหรับฟังก์ชั่นจะปรากฏขึ้น ปรับการตั้งค่าตามคำแนะนำการใช้งาน (A)


ในการเปลี่ยนฟังก์ชั่นในเมนูฟังก์ชั่น (ตั้งค่าเมนูฟังก์ชั่น)

ต่อไปนี้ คือกระบวนการสำหรับการเปลี่ยน [โหมดขับเคลื่อน] ในเมนูฟังก์ชั่นเป็น [เส้นตาราง]

 1. MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → [ตั้งค่าเมนูฟังก์ชั่น].
 2. เลือก (โหมดขับเคลื่อน) จากสิบสองฟังก์ชั่นในเมนูฟังก์ชั่น โดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม แล้วกดตรงกลาง
 3. ย้ายไปยังหน้าจอ[แสดง/แสดงภาพอัตโนมัติ] โดยใช้ด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม แล้วเลือก [เส้นตาราง] และกดตรงกลางปุ่มควบคุม
  • (เส้นตาราง) จะแสดงในตำแหน่งเดิมของ (โหมดขับเคลื่อน) ในเมนูฟังก์ชั่น