ล็อคปุ่มหมุน/วงล้อ

ท่านสามารถกำหนดว่าจะล็อคหรือไม่ล็อคปุ่มหมุนและปุ่มควบคุมได้โดยกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ค้างไว้

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [ล็อคปุ่มหมุน/วงล้อ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ล็อค:
ล็อคปุ่มหมุนและปุ่มควบคุม
ปลดล็อค:
ไม่ล็อคปุ่มหมุนหรือปุ่มควบคุมแม้ว่าจะกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ค้างไว้

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถปลดปุ่มที่ล็อคไว้ได้โดยการกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ค้างไว้อีกครั้ง

หมายเหตุ

  • เมื่อตั้งค่า [บันทึกบริเวณ AF] ไว้ที่ [เปิด] [ล็อคปุ่มหมุน/วงล้อ] จะถูกกำหนดไว้ที่ [ปลดล็อค]