ระยะเวลาที่บันทึกได้ของภาพเคลื่อนไหว

ตารางด้านล่างนี้แสดงเวลาการบันทึกทั้งหมดโดยประมาณโดยใช้การ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตด้วยกล้องนี้ ค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพและประเภทของการ์ดหน่วยความจำที่ใช้

ระยะเวลาบันทึกในกรณีที่ตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K] และ [XAVC S HD] เป็นระยะเวลาบันทึกขณะถ่ายภาพ ซึ่งตั้งค่า [บันทึกภาพพร็อกซี่] ไว้ที่ [ปิด]

(h (ชั่วโมง), min (นาที))

8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M 9 min 35 min 1 h 15 min 5 h 15 min
XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 35 min
XAVC S 4K 24p 100M */– 9 min 35 min 1 h 15 min 5 h 15 min
XAVC S 4K 24p 60M */– 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 35 min
XAVC S HD 120p 100M/100p 100M 9 min 35 min 1 h 15 min 5 h 15 min
XAVC S HD 120p 60M/100p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 35 min
XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 15 min 1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
XAVC S HD 60p 25M /50p 25M 30 min 2 h 25 min 5 h 20 h 10 min
XAVC S HD 30p 50M /25p 50M 15 min 1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
XAVC S HD 30p 16M /25p 16M 50 min 3 h 45 min 7 h 35 min 30 h 45 min
XAVC S HD 24p 50M */– 15 min 1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
AVCHD 60i 24M(FX) /50i 24M(FX) 40 min 2 h 55 min 6 h 24 h 15 min
AVCHD 60i 17M(FH) /50i 17M(FH) 55 min 4 h 5 min 8 h 15 min 33 h 15 min

*เมื่อตั้ง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปที่ NTSC เท่านั้น

 • ระยะเวลาที่ใช้ได้สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบไฟล์/การตั้งค่าการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การ์ดหน่วยความจำ อุณหภูมิแวดล้อม สภาพแวดล้อมเครือข่าย Wi-Fi สภาวะของกล้องก่อนเริ่มบันทึก และสภาวะการชาร์จแบตเตอรี่
  ระยะเวลาบันทึกภาพต่อเนื่องสูงสุดสำหรับหนึ่งเซสชันการถ่ายภาพเคลื่อนไหวคือประมาณ 13 ชั่วโมง (ขีดจำกัดของข้อกำหนดจำเพาะของผลิตภัณฑ์)

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้จะแตกต่างกัน เนื่องจากกล้องมี VBR (Variable Bit-Rate) ซึ่งจะปรับคุณภาพของภาพตามบรรยากาศการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเร็ว ภาพจะชัดเจนขึ้นแต่ระยะเวลาบันทึกจะสั้นลงเนื่องจากจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำในการบันทึกมากขึ้น ระยะเวลาที่บันทึกได้ยังเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการถ่ายภาพ วัตถุ หรือการตั้งค่า คุณภาพ/ขนาด ของภาพอีกด้วย
 • ระยะเวลาที่แสดงเป็นระยะเวลาที่บันทึกได้ เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ Sony

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง

 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพสูงและการบันทึกภาพต่อเนื่องที่มีความเร็วสูงจะต้องใช้พลังงานจำนวนมาก ดังนั้น ถ้าท่านถ่ายภาพต่อไป อุณหภูมิภายในกล้องจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิของเซ็นเซอร์ภาพ ในกรณีดังกล่าวกล้องจะปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติ เนื่องจากผิวหน้ากล้องได้รับความร้อนจนมีอุณหภูมิสูง หรืออุณหภูมิที่สูงนั้นจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพหรือกลไกภายในกล้อง
 • ระยะเวลาที่ใช้ได้สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เมื่อกล้องบันทึกภาพตามค่าเริ่มต้น หลังจากปิดสวิตช์กล้องไว้สักครู่จะเป็นดังนี้ ค่าจะแสดงเวลาต่อเนื่องจากในขณะที่กล้องเริ่มบันทึกจนกระทั่งกล้องหยุดทำการบันทึก


  อุณหภูมิแวดล้อม: 20°C

  • ระยะเวลาบันทึกต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว (HD): ประมาณ 30 นาที
  • ระยะเวลาบันทึกต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว (4K): ประมาณ 30 นาที


  อุณหภูมิแวดล้อม: 30°C

  • ระยะเวลาบันทึกต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว (HD): ประมาณ 30 นาที
  • ระยะเวลาบันทึกต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว (4K): ประมาณ 30 นาที


  อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C

  • ระยะเวลาบันทึกต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว (HD): ประมาณ 30 นาที
  • ระยะเวลาบันทึกต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว (4K): ประมาณ 30 นาที

  [อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ]: [ปกติ]

  HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M เมื่อกล้องไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi)

  4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M เมื่อกล้องไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi)

 • ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้แตกต่างไปตามอุณหภูมิ รูปแบบไฟล์/การตั้งค่าการบันทึกสำหรับภาพเคลื่อนไหว สภาพการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือสภาพของกล้องก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการบันทึก หากท่านจัดองค์ประกอบภาพใหม่ หรือถ่ายภาพนิ่งบ่อยๆ หลังเปิดสวิตช์กล้อง อุณหภูมิภายในกล้องจะสูงขึ้นและระยะเวลาที่สามารถบันทึกได้จะลดลง
 • เมื่อไอคอน ปรากฏขึ้น นั่นหมายความว่าอุณหภูมิของกล้องสูงเกินไป
 • หากกล้องหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากมีอุณหภูมิสูง ให้ปิดสวิตช์กล้องทิ้งไว้สักครู่ เริ่มบันทึกหลังจากอุณหภูมิภายในกล้องลดลงสู่สภาพปกติแล้ว
 • หากปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ ท่านจะสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นได้
  • เก็บกล้องให้พ้นจากแสงแดด
  • ปิดสวิตช์กล้องเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [AVCHD] ขนาดไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวจะถูกจำกัดไว้ที่ประมาณ 2 GB ถ้าขนาดไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใกล้ถึง 2 GB ในระหว่างการบันทึก ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวไฟล์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ