ความเร็วขับ AF (ภาพเคลื่อนไหว)

ท่านสามารถสลับความเร็วในการโฟกัสขณะที่ใช้โฟกัสอัตโนมัติในโหมดภาพเคลื่อนไหว

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ความเร็วขับ AF] → การตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เร็ว:
ตั้งค่าความเร็วขับ AF ไปที่เร็ว โหมดนี้เหมาะกับการถ่ายฉากที่มีการเคลื่อนไหวฉับไว เช่น กีฬา
ปกติ:
ตั้งค่าความเร็วขับ AF ไปที่ปกติ
ช้า:
ตั้งค่าความเร็วขับ AF ไปที่ช้า ในโหมดนี้ จุดโฟกัสจะเปลี่ยนอย่างราบรื่นเมื่อวัตถุที่จะโฟกัสเปลี่ยนไป