จำนวนภาพที่บันทึกได้

เมื่อท่านใส่การ์ดหน่วยความจำในกล้องแล้วเปิดกล้อง จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ (ถ้าท่านถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้การตั้งค่าปัจจุบัน) จะปรากฏในหน้าจอ

หมายเหตุ

  • หาก “0” (จำนวนภาพที่บันทึกได้) กะพริบเป็นสีส้ม แสดงว่าการ์ดหน่วยความจำนั้นเต็ม เปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำเป็นอันใหม่ หรือลบภาพออกจากการ์ดหน่วยความจำปัจจุบัน
  • หาก “NO CARD” กะพริบเป็นสีส้ม แสดงว่าไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ ใส่การ์ดหน่วยความจำ

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ในการ์ดหน่วยความจำ

ตารางด้านล่างแสดงจำนวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกได้ในการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตด้วยกล้องนี้ ค่าถูกกำหนดโดยใช้การ์ดหน่วยความจำมาตรฐานของ Sony ในการทดสอบ

ค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพและประเภทของการ์ดหน่วยความจำที่ใช้

[ขนาดภาพ JPEG]: [L: 24M]
[อัตราส่วนภาพ] ถูกตั้งไว้ที่ [3:2] *1

(หน่วย: ภาพ)

คุณภาพ JPEG/ รูปแบบไฟล์ 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
ปกติ 1300 5300 10500 40000
ละเอียด 810 3300 6600 26000
ละเอียดมาก 405 1600 3250 13000
RAW & JPEG *2 215 870 1750 7000
RAW 295 1200 2400 9600

*1เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ [3:2] ท่านสามารถบันทึกภาพได้มากกว่าจำนวนที่แสดงในตารางข้างต้น (ยกเว้นเมื่อเลือก [RAW])

*2 [คุณภาพ JPEG] เมื่อเลือก [RAW & JPEG] ไว้: [ละเอียด]

หมายเหตุ

  • แม้ว่าจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้จะมากกว่า 9,999 ภาพ แต่ตัวเลข “9999” ก็จะปรากฏขึ้น
  • จำนวนที่แสดงเป็นจำนวนเมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ Sony