หมายเหตุเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ

 • ถ้าท่านถ่ายภาพและลบภาพซ้ำๆ กันเป็นเวลานาน ข้อมูลในไฟล์ในการ์ดหน่วยความจำจะกระจัดกระจายและการบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจหยุดชะงักระหว่างการถ่ายภาพ ในกรณีนี้ให้บันทึกภาพของท่านลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือที่เก็บข้อมูลอื่น จากนั้นสั่งงาน [ฟอร์แมต] ด้วยกล้อง
 • ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือการ์ดหน่วยความจำ หรือปิดสวิตช์กล้อง ขณะที่ไฟแสดงสถานะการเข้าถึงติดสว่างอยู่ เพราะอาจทำให้ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำเสียหายได้
 • อย่าลืมสำรองข้อมูลไว้เพื่อเป็นการป้องกัน
 • ไม่รับประกันว่าการ์ดหน่วยความจำทั้งหมดจะทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • ภาพที่บันทึกในการ์ดหน่วยความจำ SDXC ไม่สามารถนำเข้าหรือเปิดดูบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ AV ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ exFAT เมื่อเชื่อมต่อด้วยสาย USB ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สามารถใช้งานร่วมกับ exFAT ก่อนจะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับกล้อง ถ้าเชื่อมต่อกล้องกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ จะมีข้อความแจ้งให้ฟอร์แมตการ์ด อย่าฟอร์แมตการ์ดตามที่ได้รับแจ้ง เพราะจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ด (exFAT เป็นระบบไฟล์ที่ใช้กับการ์ดหน่วยความจำ SDXC)
 • อย่าให้การ์ดหน่วยความจำตกน้ำ
 • อย่ากระแทก บิด หรือทำการ์ดหน่วยความจำตก
 • อย่าใช้งานหรือเก็บการ์ดหน่วยความจำภายในสภาพต่อไปนี้
  • สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถที่จอดกลางแดด
  • สถานที่ซึ่งแสงแดดส่องถึงโดยตรง
  • สถานที่ชื้นหรือมีสารกัดกร่อน
 • ถ้าใช้การ์ดหน่วยความจำใกล้บริเวณที่มีแม่เหล็กแรงสูง หรือใช้ในสถานที่ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าสถิตหรือกระแสไฟฟ้ารบกวน ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำอาจได้รับความเสียหาย
 • อย่าใช้มือหรือวัตถุโลหะแตะบริเวณหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจำ
 • อย่าวางการ์ดหน่วยความจำในบริเวณที่เด็กเล็กเอื้อมถึง เด็กอาจจะกลืนลงไปได้
 • อย่าถอดประกอบหรือดัดแปลงการ์ดหน่วยความจำ
 • การ์ดหน่วยความจำอาจร้อนหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน โปรดระมัดระวังในการจัดการกับการ์ดดังกล่าว
 • ไม่รับประกันว่าการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตบนคอมพิวเตอร์จะสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำในผลิตภัณฑ์นี้
 • ความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูล แตกต่างกันไปตามการ์ดหน่วยความจำและอุปกรณ์ที่ใช้
 • ห้ามใช้แรงกดมากเกินไปขณะที่กำลังบันทึกข้อมูลลงในพื้นที่หน่วยความจำของการ์ดหน่วยความจำ
 • อย่าติดฉลากบนการ์ดหน่วยความจำหรือบนตัวแปลงการ์ดหน่วยความจำ
 • ถ้าสวิตช์ป้องกันการเขียนหรือสวิตช์ป้องกันการลบของการ์ดหน่วยความจำถูกตั้งไว้ที่ตำแหน่ง LOCK ท่านจะไม่สามารถบันทึกหรือลบภาพได้ ในกรณีนี้ ให้เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งบันทึก
 • หากต้องการใช้สื่อ Memory Stick Micro หรือการ์ดหน่วยความจำ microSD กับผลิตภัณฑ์นี้:
  • ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าในอะแดปเตอร์เฉพาะแล้ว หากท่านใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าในผลิตภัณฑ์โดยไม่ใช้อะแดปเตอร์การ์ดหน่วยความจำ ท่านอาจจะไม่สามารถเอาการ์ดหน่วยความจำออกมาจากผลิตภัณฑ์ได้
  • เมื่อท่านเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในตัวแปลงการ์ดหน่วยความจำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบการ์ดในทิศทางที่ถูกต้องและเสียบเข้าไปจนสุด ถ้าเสียบการ์ดไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้การทำงานผิดปกติ
 • เกี่ยวกับสื่อ Memory Stick PRO Duo และสื่อ Memory Stick PRO-HG Duo:
  • Memory Stick นี้มีฟังก์ชั่น MagicGate MagicGate เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล
   อุปกรณ์นี้ไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูล/การแสดงภาพที่ต้องใช้ฟังก์ชั่น MagicGate ได้
  • รองรับการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงโดยใช้อินเทอร์เฟซแบบขนาน