มาตรฐานโฟกัส

หากกำหนด [มาตรฐานโฟกัส] ให้คีย์กำหนดเองที่ต้องการ ท่านสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์ เช่น การย้ายกรอบค้นหาระยะโฟกัสอย่างรวดเร็ว ฯลฯ ตามการตั้งค่าพื้นที่โฟกัสได้

  1. MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] → คีย์ที่ต้องการ จากนั้นกำหนดฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส] ให้กับคีย์
    • เพื่อใช้ฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส] ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว เลือก MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] → ปุ่มที่ต้องการ จากนั้นกำหนด [มาตรฐานโฟกัส] ให้กับคีย์
  2. กดคีย์ที่กำหนดให้กับฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส]
    • เมื่อกดคีย์ ขอบเขตการใช้งานจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส]
เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่ [โซน], [จุดที่ปรับได้], [จุดที่ปรับได้แบบขยาย], [ติดตาม: โซน], [ติดตาม: จุดที่ปรับได้] หรือ [ติดตาม: จุดที่ปรับได้แบบขยาย]:
การกดคีย์จะย้ายตำแหน่งกรอบการโฟกัสโดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม
เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่ [กว้าง], [กลางภาพ], [ติดตาม: กว้าง] หรือ [ติดตาม: กลางภาพ]:
กล้องโฟกัสไปที่ตรงกลางหน้าจอเมื่อท่านกดคีย์

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถตั้งฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส] เป็น [ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย], [ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา] หรือ [ปุ่มลง]