การเลือกแผ่นดิสก์ที่จะสร้าง

ท่านสามารถสร้างแผ่นดิสก์ที่สามารถเปิดดูได้บนอุปกรณ์อื่นจากภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยกล้องนี้
ชนิดอุปกรณ์ที่สามารถเปิดดูดิสก์ได้จะขึ้นอยู่กับประเภทของแผ่นดิสก์ เลือกประเภทแผ่นดิสก์ที่เหมาะกับอุปกรณ์ที่ท่านจะใช้ในการเปิดดูดิสก์
รูปแบบภาพเคลื่อนไหวอาจถูกแปลงขณะที่สร้างแผ่นดิสก์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของภาพเคลื่อนไหว

คุณภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD) (แผ่น Blu-ray)
ภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD) สามารถบันทึกลงในแผ่น Blu-ray ได้ ทำให้ได้แผ่นดิสก์ที่มีคุณภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD)
แผ่นดิสก์ Blu-ray ช่วยให้ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD) และมีระยะเวลายาวนานกว่าแผ่นดีวีดี
รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวที่สามารถบันทึกได้: XAVC S, AVCHD
เครื่องเล่น: อุปกรณ์เล่นแผ่น Blu-ray (เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Sony Blu-ray, PlayStation 4 เป็นต้น)

คุณภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD) (แผ่นบันทึก AVCHD)
ภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD) สามารถบันทึกลงในสื่อดีวีดี เช่น แผ่น DVD-R ได้ ทำให้ได้แผ่นดิสก์ที่มีคุณภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD)
รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวที่สามารถบันทึกได้: XAVC S, AVCHD
เครื่องเล่น: อุปกรณ์เล่นแผ่นรูปแบบ AVCHD (เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Sony Blu-ray, PlayStation 4 เป็นต้น)
ท่านไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์นี้ด้วยเครื่องเล่นดีวีดีธรรมดาทั่วไป

คุณภาพของภาพระดับความละเอียดมาตรฐาน (STD)
ภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพของภาพระดับความละเอียดมาตรฐาน (STD) ซึ่งแปลงมาจากภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูง (HD) สามารถบันทึกลงในสื่อดีวีดี เช่น แผ่น DVD-R ได้ ทำให้ได้แผ่นดิสก์ที่คุณภาพของภาพมีความละเอียดมาตรฐาน (STD)
รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวที่สามารถบันทึกได้: AVCHD
เครื่องเล่น: อุปกรณ์เล่นดีวีดีทั่วไป (เครื่องเล่นดีวีดี คอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นแผ่นดีวีดีได้ เป็นต้น)

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถใช้แผ่นดิสก์ขนาด 12 ซม. ชนิดต่อไปนี้กับ PlayMemories Home
    BD-R/DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: เขียนทับไม่ได้
    BD-RE/DVD-RW/DVD+RW: เขียนทับได้
    ไม่สามารถบันทึกเพิ่มได้
  • อัปเดตเครื่อง “PlayStation 4” ของท่านให้มีซอฟต์แวร์ระบบ “PlayStation 4” รุ่นล่าสุดเสมอ

หมายเหตุ

  • ไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K ลงในแผ่นดิสก์ที่มีคุณภาพของภาพ 4K ได้