ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ (ภาพเคลื่อนไหว)

ตั้งค่าว่าต้องการปรับความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัติขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือไม่ ในกรณีที่วัตถุมืด

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ใช้ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ ความเร็วชัตเตอร์จะช้าลงโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกในที่มืด ท่านสามารถลดจุดรบกวนในภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ช้าเมื่อถ่ายภาพในที่มืด
ปิด:
ไม่ใช้ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกจะมืดกว่าเมื่อเลือก [เปิด] แต่ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยที่การเคลื่อนไหวจะราบรื่นกว่าและวัตถุเบลอน้อยกว่า

หมายเหตุ

  • [ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ] ไม่ทำงานในสถานการณ์ต่อไปนี้:
    • ระหว่างการถ่ายภาพสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น
    • (กำหนดชัตเตอร์สปีด)
    • (ปรับระดับแสงเอง)
    • เมื่อตั้งค่า [ISO] ที่ไม่ใช่ [ISO AUTO]