หน้ายืนยันการลบ

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ [ลบ] หรือ [ยกเลิก] เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นบนหน้าจอยืนยันการลบ

  1. MENU (ตั้งค่า) → [หน้ายืนยันการลบ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เลือก ลบ:
[ลบ] ถูกเลือกให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

เลือก ยกเลิก:
[ยกเลิก] ถูกเลือกให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น