PlayMemories Home

ท่านสามารถใช้ PlayMemories Home ทำสิ่งต่อไปนี้

 • ท่านสามารถนำเข้าภาพที่ถ่ายด้วยผลิตภัณฑ์นี้ไปยังคอมพิวเตอร์
 • ท่านสามารถเปิดดูภาพที่นำเข้าไปยังคอมพิวเตอร์
 • ท่านสามารถแชร์ภาพโดยใช้ PlayMemories Online
 • ท่านสามารถแก้ไขภาพเคลื่อนไหว เช่น โดยการตัดหรือการรวมภาพเข้าด้วยกัน
 • ท่านสามารถเพิ่มเอฟเฟ็คต่างๆ เช่น BGM และคำบรรยายใต้ภาพ ให้กับภาพเคลื่อนไหว

และสำหรับ Windows ท่านสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ด้วย:

 • ท่านสามารถจัดระเบียบภาพที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์บนปฏิทินตามวันที่ถ่ายภาพเพื่อการเรียกดู
 • ท่านสามารถแก้ไขและปรับแต่งภาพ เช่น ตัดขอบและเปลี่ยนขนาด
 • ท่านสามารถสร้างแผ่นดิสก์จากภาพเคลื่อนไหวที่นำเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
  สามารถสร้างแผ่น Blu-ray หรือแผ่น AVCHD จากภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ XAVC S
 • ท่านสามารถส่งภาพขึ้นสู่บริการบนเครือข่าย (ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
 • ดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ Help ของ PlayMemories Home