การเปิดดูภาพเคลื่อนไหว

เปิดดูภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้

 1. กดปุ่ม (ดูภาพ) เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดดูภาพ
 2. เลือกภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการดูโดยใช้ปุ่มควบคุม แล้วกดตรงกลางปุ่มควบคุมเพื่อเริ่มดูภาพ

ฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ขณะเล่นภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถเล่นภาพช้า ปรับระดับเสียง ฯลฯ โดยกดด้านล่างของปุ่มควบคุม

 • : เล่นภาพ
 • : หยุดเล่นชั่วคราว
 • : กรอภาพไปข้างหน้าแบบเร็ว
 • : กรอภาพย้อนกลับหลัง
 • : กรอภาพไปข้างหน้าช้าๆ
 • : กรอภาพย้อนกลับหลังช้าๆ
 • : ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวถัดไป
 • : ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้า
 • : แสดงเฟรมถัดไป
 • : แสดงเฟรมก่อนหน้า
 • : บันทึกภาพนิ่ง
 • : ปรับระดับเสียง
 • : ปิดแผงการทำงาน

คำแนะนำ

 • สามารถ “กรอภาพไปข้างหน้าช้าๆ” “กรอภาพย้อนกลับหลังช้าๆ” “แสดงเฟรมถัดไป” และ “แสดงเฟรมก่อนหน้า” ขณะหยุดชั่วคราวได้
 • ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยผลิตภัณฑ์อื่นอาจไม่สามารถเปิดดูด้วยกล้องนี้ได้