ปรับหน้าจอสว่าง

ให้ท่านปรับองค์ประกอบเมื่อถ่ายภาพในสถานที่มืด การยืดระยะเวลาเปิดรับแสงช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบองค์ประกอบบนช่องมองภาพ/จอภาพแม้ในสถานที่มืด เช่น ภายใต้ท้องฟ้าตอนกลางคืน

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] → กำหนดฟังก์ชั่น [ปรับหน้าจอสว่าง] ให้กับคีย์ที่ต้องการ
 2. กดคีย์ที่ท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [ปรับหน้าจอสว่าง] ไว้ แล้วถ่ายภาพ
  • ความสว่างเนื่องจาก [ปรับหน้าจอสว่าง] จะคงอยู่ต่อไปหลังถ่ายภาพ
  • หากต้องการให้ความสว่างของจอภาพกลับสู่ปกติ กดคีย์ซึ่งท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [ปรับหน้าจอสว่าง] ไว้อีกครั้ง

หมายเหตุ

 • ในระหว่าง [ปรับหน้าจอสว่าง], [แสดง Live View] จะสลับเป็น [การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด] โดยอัตโนมัติ และค่าที่ตั้งไว้ เช่น การชดเชยระดับแสง จะไม่ปรากฏบนการแสดงภาพ Live View ขอแนะนำให้ใช้ [ปรับหน้าจอสว่าง] ในสถานที่มืดเท่านั้น
 • [ปรับหน้าจอสว่าง] จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • เมื่อปิดสวิตช์กล้อง
  • เมื่อเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพจาก P/A/S/M เป็นโหมดที่ไม่ใช่ P/A/S/M
  • เมื่อตั้งโหมดโฟกัสไว้เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากโฟกัสด้วยตัวเอง
  • เมื่อสั่งงาน [MF Assist]
  • เมื่อเลือก [ขยายโฟกัส] ไว้
 • ในระหว่าง [ปรับหน้าจอสว่าง] ความเร็วชัตเตอร์อาจช้ากว่าปกติขณะถ่ายภาพในสถานที่มืด เนื่องจากช่วงความสว่างที่วัดได้ขยายออกมาก ค่าระดับแสงจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง