การขยายภาพที่กำลังแสดง(ขยาย)

ขยายภาพที่กำลังแสดง ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อตรวจสอบโฟกัสของภาพ ฯลฯ

 1. แสดงภาพที่ต้องการขยาย แล้วกดปุ่ม
  • หมุนปุ่มควบคุมเพื่อปรับอัตราซูมเมื่อหมุนปุ่มหมุน ท่านสามารถสลับไปยังภาพก่อนหน้าหรือภาพถัดไปในขณะที่ยังคงอัตราซูมเดิมเอาไว้
  • มุมมองของภาพจะซูมเข้าไปยังส่วนที่กล้องโฟกัสไว้ระหว่างการถ่ายภาพ หากกล้องหาข้อมูลตำแหน่งโฟกัสไม่ได้ กล้องจะซูมไปที่ตรงกลางภาพ
 2. เลือกส่วนที่ต้องการขยาย โดยกดด้านบน/ล่าง/ขวา/ซ้ายของปุ่มควบคุม
 3. กดปุ่ม MENU หรือตรงกลางปุ่มควบคุม เพื่อออกจากการซูมดูภาพ

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถขยายภาพที่กำลังเปิดดูได้โดยใช้ MENU
 • ท่านสามารถเปลี่ยนกำลังขยายเริ่มต้นและตำแหน่งเริ่มต้นของภาพที่ขยายได้โดยเลือก MENU (เล่น) → [ขยายขนาดเริ่มต้น] หรือ [ขยายตำแหน่งเริ่มต้น]
 • ท่านยังสามารถขยายภาพได้โดยการแตะที่จอภาพสองครั้ง นอกจากนี้ ยังสามารถลากแล้วเลื่อนตำแหน่งที่ขยายแล้วในจอภาพได้ ตั้งค่า [ระบบสัมผัส] ไปที่ [เปิด] ไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • ท่านไม่สามารถขยายภาพเคลื่อนไหวได้