การติดตั้ง PlayMemories Home

 1. ใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้าไปที่ URL ข้างล่างนี้ จากนั้นดาวน์โหลด PlayMemories Home โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  • ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดดูที่หน้าสนับสนุนของ PlayMemories Home
   https://www.sony.co.jp/pmh-se/
 2. เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยสายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย) จากนั้นเปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์
  • อาจมีฟังก์ชั่นใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาใน PlayMemories Home เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แม้ว่าจะมี PlayMemories Home ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแล้วก็ตาม
  • อย่าถอดสายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย) ออกจากกล้องขณะที่กล้องกำลังทำงานอยู่ หรือเมื่อหน้าจอการเข้าถึงยังแสดงอยู่ เพราะอาจทำให้ข้อมูลเสียหายได้

  A: ต่อเข้ากับขั้วต่อ Multi/Micro USB

  B: ต่อเข้ากับช่องต่อ USB ของคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

 • เข้าสู่ระบบในฐานะ Administrator (ผู้ดูแลระบบ)
 • อาจจำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อหน้าจอยืนยันการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ปรากฏ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 • DirectX อาจจะถูกติดตั้งด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน