แสดงเป็นกลุ่ม

ตั้งค่าว่าจะให้แสดงภาพที่ถ่ายต่อเนื่องหรือเป็นกลุ่ม หรือภาพที่ถ่ายโดยใช้การถ่ายภาพช่วงเวลาหรือไม่

  1. MENU → (เล่น) → [แสดงเป็นกลุ่ม] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
แสดงภาพเป็นกลุ่ม
ปิด:
ไม่แสดงภาพเป็นกลุ่ม

คำแนะนำ

  • มีการจัดกลุ่มภาพต่อไปนี้
    • ภาพที่ถ่ายโดยตั้งค่า [โหมดขับเคลื่อน] ไว้ที่ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] (กลุ่มภาพที่ถ่ายต่อเนื่องในหนึ่งลำดับโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องจะกลายเป็นหนึ่งกลุ่ม)
    • ภาพที่ถ่ายด้วย [ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง] (ภาพที่ถ่ายระหว่างหนึ่งเซสชั่นของการถ่ายภาพช่วงเวลาจะกลายเป็นหนึ่งกลุ่ม)
  • บนหน้าจอดัชนีภาพ จะปรากฏขึ้นเหนือกลุ่ม

หมายเหตุ

  • สามารถจัดกลุ่มภาพหรือแสดงภาพเมื่อตั้งค่า[โหมดดูภาพ] ไปที่ [ดูภาพตามวันที่]เท่านั้น เมื่อไม่ตั้งค่าไว้ที่ [ดูภาพตามวันที่] ภาพจะไม่สามารถจัดกลุ่มและแสดงได้ แม้ว่าได้ตั้งค่า [แสดงเป็นกลุ่ม] ไปที่ [เปิด] ก็ตาม
  • หากท่านลบกลุ่ม ภาพทุกภาพในกลุ่มจะถูกลบ