ชื่อโฟลเดอร์

ภาพนิ่งถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์ DCIM ในการ์ดหน่วยความจำ ท่านสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดชื่อโฟลเดอร์

  1. MENU(ตั้งค่า) → [ชื่อโฟลเดอร์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

รูปแบบปกติ:
รูปแบบชื่อโฟลเดอร์เป็นดังนี้: หมายเลขโฟลเดอร์ + MSDCF
ตัวอย่างเช่น: 100MSDCF
รูปแบบวันที่:
รูปแบบชื่อโฟลเดอร์เป็นดังนี้: หมายเลขโฟลเดอร์ + ปี (ตัวเลขสุดท้าย)/ดด/วว
ตัวอย่างเช่น: 10090405(หมายเลขโฟลเดอร์: 100, วันที่: 04/05/2019)

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า [ชื่อโฟลเดอร์] สำหรับภาพเคลื่อนไหว