ลำดับค.สำคัญใน AWB

เลือกโทนสีที่จะเน้น เมื่อถ่ายภาพในสภาพที่มีแสงสว่าง เช่น แสงหลอดไส้ เมื่อตั้งค่า [สมดุลย์แสงสีขาว] ไว้ที่ [อัตโนมัติ]

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ลำดับค.สำคัญใน AWB] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปกติ:
ถ่ายภาพโดยใช้สมดุลแสงสีขาวอัตโนมัติมาตรฐาน กล้องจะปรับโทนสีโดยอัตโนมัติ
บรรยากาศ:
ปรับโทนสีตามแหล่งกำเนิดแสงก่อน วิธีนี้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพให้มีบรรยากาศอบอุ่น
สีขาว:
ให้ความสำคัญกับการสร้างสีขาวก่อน เมื่อแหล่งกำเนิดแสงมีอุณหภูมิสีต่ำ