เลือกส.ออก 4K (ภาพเคลื่อนไหว)

ท่านสามารถตั้งค่าวิธีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและส่งสัญญาณออกเป็น HDMI เมื่อกล้องของท่านเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บันทึก/อุปกรณ์แสดงภาพภายนอก ฯลฯ ที่รองรับ 4K

 1. หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ (ภาพเคลื่อนไหว)
 2. เชื่อมต่อกล้องกับอุปกรณ์ที่ต้องการผ่านสาย HDMI
 3. MENU (ตั้งค่า) → [เลือกส.ออก 4K] → การตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

การ์ด+HDMI:
ส่งสัญญาณออกไปยังอุปกรณ์บันทึก/แสดงภาพภายนอก พร้อมทั้งบันทึกลงบนการ์ดหน่วยความจำของกล้องในเวลาเดียวกัน
HDMI เท่านั้น(30p):
ส่งสัญญาณออกเป็นภาพเคลื่อนไหว 4K ที่ 30p ไปยังอุปกรณ์บันทึก/แสดงภาพภายนอก โดยไม่บันทึกลงบนการ์ดหน่วยความจำของกล้อง
HDMI นั้น(24p) :
ส่งสัญญาณออกเป็นภาพเคลื่อนไหว 4K ที่ 24p ไปยังอุปกรณ์บันทึก/แสดงภาพภายนอก โดยไม่บันทึกลงบนการ์ดหน่วยความจำของกล้อง
HDMI นั้น(25p) *:
ส่งสัญญาณออกเป็นภาพเคลื่อนไหว 4K ที่ 25p ไปยังอุปกรณ์บันทึก/แสดงภาพภายนอก โดยไม่บันทึกลงบนการ์ดหน่วยความจำของกล้อง

*เมื่อตั้ง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปที่ PAL เท่านั้น

หมายเหตุ

 • สามารถตั้งค่ารายการนี้ได้เมื่อกล้องอยู่ในโหมดภาพเคลื่อนไหวและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ 4K เท่านั้น
 • เมื่อตั้งค่า [HDMI เท่านั้น(30p)], [HDMI นั้น(24p)] หรือ [HDMI นั้น(25p)] ไว้ [แสดงข้อมูล HDMI] จะถูกตั้งค่าไว้ที่ [ปิด] ชั่วคราว
 • ไม่ได้ส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหว 4K ออกไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ 4K ที่เชื่อมต่ออยู่ระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น
 • เมื่อตั้งค่า [HDMI เท่านั้น(30p)], [HDMI นั้น(24p)] หรือ [HDMI นั้น(25p)] ตัวนับจะไม่เลื่อนไปด้านหน้า (ไม่มีการนับเวลาบันทึกจริง) ขณะกำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหวบนอุปกรณ์บันทึก/แสดงภาพภายนอก
 • เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว 4K โดยใช้การตั้งค่า [การ์ด+HDMI] ภาพเคลื่อนไหวจะไม่ส่งสัญญาณออกไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI หากท่านบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ในเวลาเดียวกัน หากท่านต้องการทำการส่งสัญญาณ HDMI ออก ให้ตั้งค่า [บันทึกภาพพร็อกซี่] ไปที่ [ปิด] (ในกรณีนี้ หากท่านตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ค่าอื่นยกเว้น [24p] ภาพจะไม่แสดงบนหน้าจอของกล้อง)
 • เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไปที่ [XAVC S 4K] และเชื่อมต่อกล้องผ่าน HDMI ฟังก์ชั่นต่อไปนี้จะถูกจำกัดบางส่วน
  • [ใบหน้า/ตาก่อนใน AF]
  • [ใบหน้าก่อนในหลายจุด]
  • ฟังก์ชั่นติดตาม