ตั้งค่า PC รีโมท: ปลายทางจัดเก็บภาพนิ่ง

ตั้งค่าว่าจะให้บันทึกภาพนิ่งทั้งในกล้องและในคอมพิวเตอร์หรือไม่ในระหว่างที่ถ่ายภาพ PC Remote การตั้งค่านี้จะเป็นประโยชน์เมื่อท่านต้องการตรวจสอบภาพที่บันทึกไว้ในกล้องโดยไม่ต้องปล่อยกล้อง

*PC รีโมท: ใช้ Imaging Edge (Remote) เพื่อสั่งงานผลิตภัณฑ์นี้จากคอมพิวเตอร์ รวมทั้งฟังก์ชั่นอย่างเช่น การถ่ายภาพและจัดเก็บภาพลงในคอมพิวเตอร์

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า PC รีโมท][ปลายทางจัดเก็บภาพนิ่ง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

PC เท่านั้น:
บันทึกภาพนิ่งเฉพาะในคอมพิวเตอร์เท่านั้น
PC+กล้อง:
บันทึกภาพนิ่งในคอมพิวเตอร์และกล้อง

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า [ปลายทางจัดเก็บภาพนิ่ง] ขณะถ่ายภาพ PC รีโมทได้ กำหนดการตั้งค่าก่อนที่จะเริ่มทำการถ่ายภาพ
  • หากการ์ดหน่วยความจำที่ใส่เข้าไปในกล้องไม่สามารถบันทึกได้ ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพได้ แม้ว่าจะเลือก [PC+กล้อง] ก็ตาม
  • หากท่านเลือก [PC+กล้อง] และไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าในกล้อง ท่านจะไม่สามารถกดชัตเตอร์ได้ แม้ว่าจะตั้งค่า [ถ่ายโดยไม่มีการ์ด] ไว้ที่ [อนุญาต] ก็ตาม
  • ขณะที่ท่านกำลังดูภาพนิ่งในกล้อง ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพโดยใช้ PC Remote ได้