รีเซ็ตการตั้งค่า

รีเซ็ตผลิตภัณฑ์ให้กลับคืนสู่ค่าเริ่มต้น ถึงแม้ว่าท่านจะทำการ [รีเซ็ตการตั้งค่า] ภาพที่บันทึกไว้จะยังคงอยู่

  1. MENU(ตั้งค่า) → [รีเซ็ตการตั้งค่า] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง:
กำหนดการตั้งค่าถ่ายภาพหลักให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
ตั้งค่าเริ่มต้น:
กำหนดการตั้งค่าทั้งหมดให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

  • ระวังอย่าถอดก้อนแบตเตอรี่ออกขณะรีเซ็ต
  • ค่าที่ตั้งไว้ด้วย [ปรับ AF ละเอียด] จะไม่ถูกรีเซ็ตแม้เมื่อทำการ [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง] หรือ [ตั้งค่าเริ่มต้น]
  • การตั้งค่าของ [โปรไฟล์ภาพ] จะไม่ถูกรีเซ็ตแม้เมื่อทำการ [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง] หรือ [ตั้งค่าเริ่มต้น]