AF ล่วงหน้า (ภาพนิ่ง)

ผลิตภัณฑ์จะปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติก่อนที่ท่านจะกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ระหว่างทำการโฟกัส หน้าจออาจจะสั่น

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [AF ล่วงหน้า] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ปรับโฟกัสก่อนที่ท่านจะกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
ปิด:
ไม่ปรับโฟกัสก่อนที่ท่านจะกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

หมายเหตุ

  • สามารถใช้ [AF ล่วงหน้า] ได้เฉพาะเมื่อติดเลนส์ E-mount เท่านั้น