ความสว่างหน้าจอ

ปรับความสว่างของหน้าจอ

  1. MENU(ตั้งค่า) → [ความสว่างหน้าจอ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

แมนนวล:
ปรับความสว่างได้ภายในช่วง –2 ถึง +2
สภาพแสงแดดจ้า:
ปรับความสว่างให้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพกลางแจ้ง

หมายเหตุ

  • การตั้งค่า [สภาพแสงแดดจ้า] สว่างเกินไปสำหรับการถ่ายภาพในร่ม ตั้งค่า [ความสว่างหน้าจอ] ไปที่ [แมนนวล] สำหรับการถ่ายภาพในร่ม