การบันทึกใบหน้า (การบันทึกใหม่)

หากท่านบันทึกใบหน้าไว้ล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์สามารถเน้นตรวจจับใบหน้าที่บันทึกเป็นจุดสำคัญ

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [การบันทึกใบหน้า][การบันทึกใหม่]
  2. จัดกรอบชี้นำให้ตรงกับใบหน้าที่ต้องการลงทะเบียนแล้วกดปุ่มชัตเตอร์
  3. เมื่อมีข้อความยืนยันปรากฏขึ้น ให้เลือก [ตกลง]

หมายเหตุ

  • สามารถบันทึกภาพใบหน้าได้สูงสุดแปดภาพ
  • ถ่ายภาพด้านหน้าของใบหน้าในที่มีแสงส่องสว่าง อาจจะลงทะเบียนใบหน้าได้ไม่ถูกต้องถ้าหากมีหมวก หน้ากาก แว่นกันแดด ฯลฯ ปิดบังอยู่