การใส่/การถอดการ์ดหน่วยความจำ

อธิบายวิธีการใส่การ์ดหน่วยความจำ (แยกจำหน่าย) ลงในผลิตภัณฑ์

  1. เปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำ

  2. ใส่การ์ดหน่วยความจำ

    • ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำจนคลิกเข้าที่โดยหันมุมบากของการ์ดตามทิศทางที่แสดงในรูป ใส่การ์ดหน่วยความจำให้ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจทำให้การทำงานผิดปกติได้
  3. ปิดฝาปิด

คำแนะนำ

  • เมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำกับกล้องนี้เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดในกล้อง เพื่อให้การ์ดหน่วยความจำมีประสิทธิภาพที่คงที่มากยิ่งขึ้น

เมื่อต้องการถอดการ์ดหน่วยความจำ

เปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการเข้าถึง (A) ไม่ติดสว่าง จากนั้นกดการ์ดหน่วยความจำเบา ๆ หนึ่งครั้ง เพื่อนำการ์ดออก