ภาษา 

เลือกภาษาที่ต้องการใช้ในรายการเมนู คำเตือน และข้อความต่างๆ

  1. MENU(ตั้งค่า) → [ภาษา] → ภาษาที่ต้องการ