AF แบบตรวจจับเฟส

เมื่อมีจุด AF แบบตรวจจับเฟสภายในพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์จะใช้โฟกัสอัตโนมัติผสมระหว่าง AF แบบตรวจจับเฟสและ AF คอนทราสต์

หมายเหตุ

  • AF แบบตรวจจับเฟสใช้งานได้เมื่อติดเลนส์ที่ใช้ร่วมกันได้เท่านั้น หากท่านใช้เลนส์ที่ไม่รองรับ AF แบบตรวจจับเฟส ท่านจะไม่สามารถใช้ [AF อัตโนมัติ], [ความไว AF ติดตาม] หรือ [ความเร็วขับ AF] ได้
    นอกจากนี้ แม้ว่าจะใช้เลนส์ที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งซื้อมาก่อนหน้านี้ แต่ AF แบบตรวจจับเฟสก็อาจไม่ทำงาน เว้นแต่จะได้อัพเดตเลนส์แล้ว ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลนส์ที่สนับสนุน ได้บนเว็บไซต์ของ Sony ในพื้นที่ของท่าน หรือปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony หรือศูนย์บริการ Sony ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่