ชดเชย Ev หมุน/วงล้อ

ท่านสามารถปรับการชดเชยแสงได้โดยใช้ปุ่มหมุน หรือ ปุ่มควบคุม

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ชดเชย Ev หมุน/วงล้อ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปิด:
ไม่กำหนดฟังก์ชั่นชดเชยแสงให้กับปุ่มหมุน หรือ ปุ่มควบคุม
วงล้อ:
กำหนดฟังก์ชั่นชดเชยแสงให้กับปุ่มควบคุม
ปุ่มหมุน:
กำหนดฟังก์ชั่นชดเชยแสงให้กับปุ่มหมุน

หมายเหตุ

  • ถ้ากำหนดฟังก์ชั่นชดเชยแสงให้กับปุ่มหมุน ท่านจะสามารถจัดการฟังก์ชั่นที่กำหนดไว้เดิมได้โดยใช้ปุ่มควบคุมและในทางกลับกัน
  • เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [ปรับระดับแสงเอง] และตั้งค่า ISO ไว้ที่ [ISO AUTO], [ชดเชย Ev หมุน/วงล้อ] จะถูกปิดใช้งาน