ตั้งค่าแผ่นสัมผัส

ท่านสามารถปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวกับการใช้งานแผงสัมผัสขณะถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่าแผ่นสัมผัส] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ใช้งานในแนวตั้ง:
ตั้งค่าว่าจะเปิดใช้งานแผงสัมผัสขณะถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพในแนวตั้งหรือไม่ ท่านสามารถป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดขณะถ่ายภาพในแนวตั้ง เนื่องจากจมูก ฯลฯ ไปสัมผัสกับจอภาพได้
โหมดตำแหน่งสัมผัส:
ตั้งค่าว่าจะย้ายกรอบการโฟกัสไปยังตำแหน่งที่สัมผัสบนหน้าจอ ([ตำแหน่งสัมบูรณ์]) หรือย้ายกรอบการโฟกัสไปยังตำแหน่งที่ต้องการตามทิศทางการลากและปริมาณการเคลื่อนไหว([ตำแหน่งสัมพัทธ์]) หรือไม่
บริเวณใช้งาน:
กำหนดพื้นที่ซึ่งจะใช้งานสำหรับการใช้งานแผงสัมผัส การจำกัดพื้นที่การใช้งานสามารถป้องกันการใช้งานที่ผิดพลาดขณะถ่ายภาพ เนื่องจากจมูก ฯลฯ ไปสัมผัสกับจอภาพได้

เกี่ยวกับโหมดตำแหน่งสัมผัส

การเลือก [ตำแหน่งสัมบูรณ์] ช่วยให้ย้ายกรอบการโฟกัสไปยังตำแหน่งที่อยู่ไกลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถระบุตำแหน่งกรอบการโฟกัสด้วยการใช้งานแบบสัมผัสได้โดยตรง

การเลือก [ตำแหน่งสัมพัทธ์] ช่วยให้ใช้งานแผงสัมผัสจากที่ใดก็ได้ที่ง่ายที่สุด โดยไม่ต้องเลื่อนนิ้วไปทั่วพื้นที่กว้าง

คำแนะนำ

  • ในการใช้งานแผงสัมผัสเมื่อตั้งค่า [โหมดตำแหน่งสัมผัส] ไว้ที่ [ตำแหน่งสัมบูรณ์] พื้นที่ที่กำหนดไว้ใน [บริเวณใช้งาน] จะถือเป็นหน้าจอทั้งหมด