จุดปรับจุดวัดแสง

ตั้งค่าว่าจะให้ตำแหน่งการวัดแสงเฉพาะจุดทำงานไปพร้อมกับพื้นที่โฟกัสหรือไม่ เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่ [จุดที่ปรับได้], [จุดที่ปรับได้แบบขยาย], [ติดตาม: จุดที่ปรับได้] หรือ [ติดตาม: จุดที่ปรับได้แบบขยาย]

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [จุดปรับจุดวัดแสง] → การตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

กลางภาพ:
ตำแหน่งการวัดแสงเฉพาะจุดไม่ได้ทำงานไปพร้อม ๆ กับพื้นที่โฟกัส แต่วัดความสว่างที่ตรงกลางตลอดเวลา
เชื่อมโยงจุดโฟกัส:
ตำแหน่งการวัดแสงเฉพาะจุดทำงานไปพร้อม ๆ กับพื้นที่โฟกัส

หมายเหตุ

  • เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ที่ไม่ใช่ [จุดที่ปรับได้]/[จุดที่ปรับได้แบบขยาย]/[ติดตาม: จุดที่ปรับได้]/[ติดตาม: จุดที่ปรับได้แบบขยาย] ตำแหน่งการวัดแสงเฉพาะจุดจะถูกล็อคไว้ที่จุดกึ่งกลาง
  • เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่ [ติดตาม: จุดที่ปรับได้] หรือ [ติดตาม: จุดที่ปรับได้แบบขยาย] ตำแหน่งการวัดแสงเฉพาะจุดจะทำงานไปพร้อม ๆ กับตำแหน่งเริ่มติดตาม แต่ไม่ทำงานร่วมกับการติดตามวัตถุ