สโลและควิกโมชั่น: โหมดรับแสง

ท่านสามารถเลือกโหมดระดับแสงสำหรับการถ่ายภาพแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าและความเร็วในการแสดงภาพสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่นด้วย [ตั้งค่าสโลและควิก]

  1. ตั้งปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ (สโลและควิกโมชั่น)
  2. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [โหมดรับแสง] → ค่าที่ต้องการ
  3. กดปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) เพื่อเริ่มการบันทึกภาพ
    • กดปุ่ม MOVIE อีกครั้งเพื่อยุติการบันทึกภาพ

รายละเอียดรายการเมนู

โปรแกรมอัตโนมัติ:
ให้ท่านถ่ายภาพโดยปรับระดับแสงอัตโนมัติ (ทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง)
กำหนดค่ารูรับแสง:
ให้ท่านถ่ายภาพหลังจากปรับค่ารูรับแสงด้วยตัวเอง
กำหนดชัตเตอร์สปีด:
ให้ท่านถ่ายภาพหลังจากปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง
ปรับระดับแสงเอง:
ให้ท่านถ่ายภาพหลังจากปรับค่าระดับแสง (ทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง) ด้วยตัวเอง