การถ่ายภาพนิ่ง

 1. เลือกโหมดถ่ายภาพที่ต้องการโดยหมุนปุ่มหมุนปรับโหมด

 2. ปรับมุมของหน้าจอ แล้วถือกล้องไว้หรือมองผ่านช่องมองภาพ แล้วถือกล้องไว้
 3. เมื่อติดเลนส์ซูม ให้ขยายภาพโดยหมุนแหวนปรับซูม
 4. กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
  เมื่อปรับโฟกัสภาพได้ เสียงบีปจะดังขึ้นและตัวแสดง (เช่น ) จะติดสว่าง

 5. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

เมื่อต้องการถ่ายภาพโดยล็อคโฟกัสไว้ที่วัตถุที่ต้องการ (ล็อคโฟกัส)

ถ่ายภาพโดยล็อคโฟกัสบนวัตถุที่ต้องการ ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดโฟกัส][AF ครั้งเดียว] หรือ [AF อัตโนมัติ]
 2. จัดให้วัตถุอยู่ในบริเวณ AF แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  โฟกัสจะถูกล็อค

  • ถ้าปรับโฟกัสไปที่วัตถุได้ยาก ให้ตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่ [กลางภาพ] หรือ [จุดที่ปรับได้]
 3. ขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ จัดให้วัตถุกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมเพื่อจัดองค์ประกอบภาพใหม่

 4. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

คำแนะนำ

 • เมื่อผลิตภัณฑ์ปรับโฟกัสอัตโนมัติไม่ได้ ตัวแสดงโฟกัสจะกะพริบและไม่มีเสียงบีป ให้จัดองค์ประกอบภาพใหม่ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าโฟกัสในโหมด [AF ต่อเนื่อง] จะติดสว่าง และเสียงบีปที่แสดงให้ทราบว่าปรับโฟกัสได้แล้วจะไม่ดังขึ้น
 • ไอคอนที่แสดงว่ากำลังเขียนข้อมูลจะปรากฏขึ้นหลังถ่ายภาพ ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกขณะที่ไอคอนปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

 • เมื่อวัตถุกำลังเคลื่อนไหว ท่านไม่สามารถล็อคโฟกัสได้แม้เมื่อได้ตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [AF อัตโนมัติ] แล้ว