ข้อมูลลิขสิทธิ์

เขียนข้อมูลลิขสิทธิ์ลงบนภาพนิ่ง

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ข้อมูลลิขสิทธิ์] → ค่าที่ต้องการ
  2. เมื่อเลือก [ตั้งค่าชื่อช่างภาพ] หรือ [ตั้งค่าชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์] แป้นพิมพ์จะปรากฏบนหน้าจอ ป้อนชื่อที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

บันทึกข้อมูลลิขสิทธิ์:
ตั้งค่าว่าจะเขียนหรือไม่เขียนข้อมูลลิขสิทธิ์ ([เปิด]/[ปิด])
  • หากเลือก [เปิด] ไอคอน จะปรากฏบนหน้าจอถ่ายภาพ
ตั้งค่าชื่อช่างภาพ:
ตั้งชื่อผู้ถ่ายภาพ
ตั้งค่าชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์:
ตั้งชื่อผู้ถือลิขสิทธิ์
แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์:
แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ปัจจุบัน

หมายเหตุ

  • ท่านสามารถป้อนได้เฉพาะอักขระที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร และสัญลักษณ์สำหรับ [ตั้งค่าชื่อช่างภาพ] และ [ตั้งค่าชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์] ท่านสามารถป้อนตัวพยัญชนะได้สูงสุด 46 ตัว
  • ไอคอน จะปรากฏขึ้นระหว่างการเปิดดูภาพที่มีข้อมูลลิขสิทธิ์
  • เพื่อป้องกันการใช้ [ข้อมูลลิขสิทธิ์] โดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล้างคอลัมน์ [ตั้งค่าชื่อช่างภาพ] และ [ตั้งค่าชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์] ก่อนที่จะมอบกล้องให้ผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นยืมกล้อง
  • Sony จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการใช้งาน [ข้อมูลลิขสิทธิ์]