รีเซ็ตตั้งค่าเครือข่าย

รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดให้กลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น

  1. MENU (เครือข่าย) → [รีเซ็ตตั้งค่าเครือข่าย] [ตกลง]