ตรวจสอบผลถ่ายภาพ

ขณะกดคีย์ซึ่งได้กำหนดให้เป็น [ตรวจสอบผลถ่ายภาพ] ค้างไว้ ท่านสามารถตรวจสอบภาพตัวอย่างที่มีการปรับการตั้งค่า DRO ความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO ตรวจสอบตัวอย่างผลลัพธ์ของการถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพ

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] → กำหนดฟังก์ชั่น [ตรวจสอบผลถ่ายภาพ] ให้กับคีย์ที่ต้องการ
  2. ตรวจสอบภาพโดยกดปุ่มที่กำหนดให้กับ [ตรวจสอบผลถ่ายภาพ]

คำแนะนำ

  • การตั้งค่า DRO ความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้จะสะท้อนให้ในภาพสำหรับ [ตรวจสอบผลถ่ายภาพ] แต่เอฟเฟ็คบางอย่างไม่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าถ่ายภาพ แต่ในกรณีนั้น การตั้งค่าที่ท่านเลือกไว้จะยังคงมีผลกับภาพที่ท่านถ่าย