เล่นภาพต่อเนื่องช่วง

เปิดดูภาพที่ถ่ายไว้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การถ่ายภาพช่วงเวลา

ท่านสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาพนิ่งที่ได้จากการถ่ายภาพช่วงเวลาโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ Imaging Edge (Viewer) ท่านไม่สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาพนิ่งในกล้อง

  1. MENU → (เล่น) → [เล่นภาพต่อเนื่องช่วง]
  2. เลือกกลุ่มรูปภาพที่ท่านต้องการเปิดดูภาพ แล้วกดตรงกลางปุ่มควบคุม

คำแนะนำ

  • ในหน้าจอเปิดดูภาพ ท่านสามารถเริ่มเปิดดูภาพแบบต่อเนื่องโดยกดปุ่มลงขณะแสดงรูปภาพหนึ่งในกลุ่ม
  • ท่านสามารถกลับเข้าสู่การดูภาพ หรือหยุดโดยกดปุ่มลงระหว่างเปิดดูภาพ
  • ท่านสามารถเปลี่ยนความเร็วการแสดงภาพโดยหมุนปุ่มหมุนหรือปุ่มควบคุมระหว่างเปิดดูภาพ ท่านยังสามารถเปลี่ยนความเร็วการแสดงภาพโดยเลือก MENU → (เล่น) → [ความเร็วเล่น ช่วง]
  • ท่านสามารถแสดงภาพที่ถ่ายด้วยการถ่ายภาพต่อเนื่องในแบบต่อเนื่องได้ด้วยเช่นกัน