ลำดับค.สำคัญใน AF-C

ตั้งว่าจะลั่นชัตเตอร์หรือไม่แม้ว่าวัตถุจะไม่อยู่ในโฟกัสเมื่อมีการสั่งงาน AF แบบต่อเนื่อง และวัตถุกำลังเคลื่อนที่

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [ลำดับค.สำคัญใน AF-C] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

AF มาก่อน:
ให้ความสำคัญกับโฟกัส กล้องจะไม่ลั่นชัตเตอร์จนกว่าวัตถุจะอยู่ในโฟกัส
ถ่ายภาพมาก่อน:
ให้ความสำคัญกับการลั่นชัตเตอร์ กล้องจะลั่นชัตเตอร์แม้ว่าวัตถุจะอยู่นอกโฟกัส
เน้นความสมดุล:
ถ่ายภาพโดยเน้นทั้งโฟกัสและการลั่นชัตเตอร์อย่างเท่าๆ กัน