ตั้งค่าการบันทึก (ภาพเคลื่อนไหว)

เลือกอัตราเฟรมและอัตราบิตสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [ตั้งค่าการบันทึก] → ค่าที่ต้องการ
  • เมื่ออัตราบิตสูงขึ้น คุณภาพของภาพก็จะสูงขึ้นด้วย

รายละเอียดรายการเมนู

เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K]

ตั้งค่าการบันทึก อัตราบิต คำอธิบาย
30p 100M/ 25p 100M ประมาณ 100 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 3840×2160 (30p/25p)
30p 60M/ 25p 60M ประมาณ 60 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 3840×2160 (30p/25p)
24p 100M * ประมาณ 100 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 3840×2160 (24p)
24p 60M * ประมาณ 60 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 3840×2160 (24p)

*เมื่อตั้ง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว้ที่ NTSC เท่านั้น

เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไปที่ [XAVC S HD]

ตั้งค่าการบันทึก อัตราบิต คำอธิบาย
60p 50M /50p 50M ประมาณ 50 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920×1080 (60p/50p)
60p 25M /50p 25M ประมาณ 25 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920×1080 (60p/50p)
30p 50M /25p 50M ประมาณ 50 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920×1080 (30p/25p)
30p 16M /25p 16M ประมาณ 16 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920×1080 (30p/25p)
24p 50M * ประมาณ 50 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920×1080 (24p)
120p 100M/100p 100M ประมาณ 100 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงขนาด 1920×1080 (120p/100p) ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 120 fps หรือ 100 fps
 • ท่านสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบแบบสโลว์โมชั่นได้อย่างราบรื่นโดยใช้โปรแกรมตัดต่อที่รองรับ
120p 60M/100p 60M ประมาณ 60 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงขนาด 1920×1080 (120p/100p) ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 120 fps หรือ 100 fps
 • ท่านสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบแบบสโลว์โมชั่นได้อย่างราบรื่นโดยใช้โปรแกรมตัดต่อที่รองรับ

*เมื่อตั้ง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว้ที่ NTSC เท่านั้น

เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไปที่ [AVCHD]

ตั้งค่าการบันทึก อัตราบิต คำอธิบาย
60i 24M(FX) /50i 24M(FX) สูงสุด 24 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920×1080 (60i/50i)
60i 17M(FH) /50i 17M(FH) โดยเฉลี่ยประมาณ 17 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920×1080 (60i/50i)

หมายเหตุ

 • จะใช้เวลานานในการสร้างแผ่นดิสก์บันทึก AVCHD จากภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วย [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) ] เป็น [ตั้งค่าการบันทึก] เนื่องจากมีการแปลงคุณภาพของภาพในภาพเคลื่อนไหวหากท่านต้องการจัดเก็บภาพเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องแปลงไฟล์ ให้ใช้แผ่น Blu-ray
 • [120p]/[100p] ไม่สามารถเลือกได้สำหรับการตั้งค่าต่อไปนี้
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
  • [เลือกบรรยากาศ]
 • มุมของภาพจะแคบลงภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  • เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S HD] และตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [120p]/[100p]
  • เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K] และตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [30p]
  • ระหว่างการถ่ายภาพสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น