โปรไฟล์ภาพ

ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับสี การไล่แสงเงา ฯลฯ ได้

การกำหนดโปรไฟล์ภาพ

ท่านสามารถกำหนดคุณภาพของภาพโดยปรับรายการโปรไฟล์ภาพ เช่น [Gamma] และ [รายละเอียด] เมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ ให้เชื่อมต่อกล้องกับทีวีหรือจอภาพ และปรับพารามิเตอร์ในขณะที่สังเกตภาพบนหน้าจอ

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โปรไฟล์ภาพ] → โปรไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยน
 2. ย้ายไปหน้าจอดัชนีของรายการโดยกดที่ด้านขวาของปุ่มควบคุม
 3. เลือกรายการที่จะเปลี่ยนแปลงโดยใช้ด้านบน/ล่างของปุ่มควบคุม
 4. เลือกค่าที่ต้องการโดยใช้ด้านบน/ล่างของปุ่มควบคุม แล้วกดที่ตรงกลางปุ่ม

การใช้ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของโปรไฟล์ภาพ

การตั้งค่าเริ่มต้น [PP1] ถึง [PP10] สำหรับภาพเคลื่อนไหวได้ถูกตั้งไว้ล่วงหน้าในกล้องตามเงื่อนไขการถ่ายภาพแบบต่างๆ

MENU → (ตั้งค่ากล้อง1) → [โปรไฟล์ภาพ] → ค่าที่ต้องการ

PP1:
ตัวอย่างการตั้งค่าโดยใช้แกมม่า [Movie]
PP2:
ตัวอย่างการตั้งค่าโดยใช้แกมม่า [Still]
PP3:
ตัวอย่างการตั้งค่าโทนสีธรรมชาติโดยใช้แกมม่า [ITU709]
PP4:
ตัวอย่างการตั้งค่าโทนสีที่ตรงตามมาตรฐาน ITU709
PP5:
ตัวอย่างการตั้งค่าโดยใช้แกมม่า [Cine1]
PP6:
ตัวอย่างการตั้งค่าโดยใช้แกมม่า [Cine2]
PP7:
ตัวอย่างการตั้งค่าโดยใช้แกมม่า [S-Log2]
PP8:
ตัวอย่างการตั้งค่าโดยใช้แกมม่า [S-Log3] และ [S-Gamut3.Cine] ภายใต้ [โหมดสี]
PP9:
ตัวอย่างการตั้งค่าโดยใช้แกมม่า [S-Log3] และ [S-Gamut3] ภายใต้ [โหมดสี]
PP10:
ตัวอย่างการตั้งค่าสำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR โดยใช้แกมม่า [HLG2]


การบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR

กล้องสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบ HDR เมื่อเลือกแกมม่าตั้งแต่ [HLG], [HLG1] ถึง [HLG3] ในโปรไฟล์ภาพ การตั้งค่าโปรไฟล์ภาพล่วงหน้า [PP10] ให้ตัวอย่างการตั้งค่าสำหรับการบันทึก HDR สามารถดูภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยใช้ [PP10] ด้วยขอบเขตความสว่างที่กว้างกว่าปกติ เมื่อเปิดในทีวีที่สนับสนุน Hybrid Log-Gamma (HLG) วิธีนี้ช่วยให้สามารถบันทึกและแสดงฉากที่มีความสว่างแบบต่างๆ ได้ตามจริง โดยที่ไม่ดูมืดหรือสว่างจ้าเกินไป HLG ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ HDR ตามที่กำหนดในการรับรองมาตรฐานสากล ITU-R BT.2100


รายการของโปรไฟล์ภาพ

ระดับสีดำ
ตั้งค่าระดับสีดำ (–15 ถึง +15)

Gamma
เลือกเส้นกราฟแกมม่า
Movie: เส้นกราฟแกมม่ามาตรฐานสำหรับภาพเคลื่อนไหว
Still: เส้นกราฟแกมม่ามาตรฐานสำหรับภาพนิ่ง
Cine1: ทำให้คอนทราสต์นุ่มนวลขึ้นในส่วนที่มืด และเน้นการไล่แสงเงาในส่วนที่สว่าง เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวสีที่ดูสบายตา (เทียบเท่ากับ HG4609G33)
Cine2: คล้ายกับ [Cine1] แต่แก้ไขให้ดีขึ้นด้วยสัญญาณวิดีโอสูงสุด 100% (เทียบเท่ากับ HG4600G30)
Cine3: ทำให้คอนทราสต์ในแสงสว่างและในร่มชัดขึ้นมากกว่า [Cine1] และทำให้การไล่แสงเงาสีดำเข้มขึ้น
Cine4: ทำให้คอนทราสต์ในส่วนที่มืดเข้มขึ้นมากกว่า [Cine3]
ITU709: เส้นกราฟแกมม่าที่สอดคล้องกับ ITU709
ITU709(800%): เส้นกราฟแกมม่าสำหรับยืนยันบรรยากาศบนสมมติฐานที่ว่าถ่ายภาพโดยใช้ [S-Log2] หรือ [S-Log3]
S-Log2: เส้นกราฟแกมม่าสำหรับ [S-Log2] การตั้งค่านี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าภาพจะได้รับการประมวลผลหลังถ่ายภาพ
S-Log3: เส้นกราฟแกมม่าสำหรับ [S-Log3] ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับฟิล์มมากกว่า การตั้งค่านี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าภาพจะได้รับการประมวลผลหลังถ่ายภาพ
HLG: เส้นกราฟแกมม่าสำหรับการบันทึก HDR เทียบเท่ามาตรฐาน HDR Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100
HLG1: เส้นกราฟแกมม่าสำหรับการบันทึก HDR เน้นการลดสัญญาณรบกวน อย่างไรก็ตาม การถ่ายภาพจะถูกจำกัดให้อยู่ในช่วงไดนามิกที่แคบกว่า [HLG2] หรือ [HLG3]
HLG2: เส้นกราฟแกมม่าสำหรับการบันทึก HDR ให้สมดุลของช่วงไดนามิกและการลดสัญญาณรบกวน
HLG3: เส้นกราฟแกมม่าสำหรับการบันทึก HDR ช่วงไดนามิกกว้างกว่า [HLG2] อย่างไรก็ตาม สัญญาณรบกวนอาจเพิ่มขึ้น
 • [HLG1], [HLG2] และ [HLG3] ล้วนใช้เส้นกราฟแกมม่าที่มีคุณลักษณะเดียวกัน แต่เส้นกราฟแต่ละเส้นให้สมดุลระหว่างช่วงไดนามิกกับการลดสัญญาณรบกวนต่างกัน เส้นกราฟแต่ละเส้นมีระดับสัญญาณวิดีโอออกได้สูงสุดต่างกันดังนี้: [HLG1]: ประมาณ 87%, [HLG2]: ประมาณ 95%, [HLG3]: ประมาณ 100%

Gamma สีดำ
แก้ไขแกมม่าในพื้นที่ซึ่งความเข้มต่ำ
[Gamma สีดำ] จะถูกกำหนดไว้ที่ “0” และไม่สามารถปรับได้เมื่อตั้งค่า [Gamma] ไปที่ [HLG], [HLG1], [HLG2] หรือ [HLG3]
ช่วง: เลือกช่วงการแก้ไข (กว้าง / ระดับกลาง / แคบ)
ระดับ: ตั้งค่าระดับการแก้ไข (-7 (การบีบอัดสีดำสูงสุด) ถึง +7 (การขยายสีดำออกสูงสุด))

จำกัดแสง
ตั้งค่าจุดหักมุมและความลาดเอียงสำหรับการบีบอัดสัญญาณวิดีโอเพื่อป้องกันระดับแสงเกินโดยจำกัดสัญญาณในพื้นที่ซึ่งความเข้มสูงของวัตถุให้อยู่ในช่วงไดนามิกของกล้อง
[จำกัดแสง] ถูกปิดใช้งาน ถ้าตั้งค่า [โหมด] ไปที่ [อัตโนมัติ] เมื่อตั้งค่า [Gamma] ไปที่ [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] หรือ [HLG3] เพื่อเปิดใช้งาน [จำกัดแสง] ให้ตั้งค่า [โหมด] ไปที่ [แมนนวล]
โหมด: เลือกการตั้งค่าอัตโนมัติ/ด้วยตนเอง
 • อัตโนมัติ: จุดหักมุมและความลาดเอียงถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
 • แมนนวล: จุดหักมุมและความลาดเอียงถูกตั้งค่าด้วยตนเอง
ตั้งค่าอัตโนมัติ: การตั้งค่าเมื่อเลือก [อัตโนมัติ] สำหรับ [โหมด ]
 • จุดสูงสุด: ตั้งค่าจุดสูงสุดของจุดหักมุม (90% ถึง 100%)
 • ความไว: ตั้งค่าความไว (สูง / ปานกลาง / ต่ำ)
ตั้งค่าปรับเอง: การตั้งค่าเมื่อเลือก [แมนนวล] สำหรับ [โหมด]
 • จุด: ตั้งค่าจุดหักมุม (75% ถึง 105%)
 • ความชัน: ตั้งค่าความลาดเอียงจุดหักมุม (-5 (ไม่ชัน) ถึง +5 (ชัน))

โหมดสี
ตั้งค่าประเภทและระดับสี
ใน [โหมดสี] เฉพาะ [BT.2020] และ [709] เท่านั้นที่สามารถใช้ได้เมื่อตั้งค่า [Gamma] ไปที่ [HLG], [HLG1], [HLG2] หรือ [HLG3]
Movie: สีที่เหมาะสมเมื่อตั้ง [Gamma] ไว้ที่ [Movie]
Still: สีที่เหมาะสมเมื่อตั้ง [Gamma] ไว้ที่ [Still]
Cinema: สีที่เหมาะสมเมื่อตั้งค่า [Gamma] ไว้ที่ [Cine1] หรือ [Cine2]
Pro: โทนสีที่คล้ายกันกับคุณภาพของภาพมาตรฐานของกล้อง Sony ระดับมืออาชีพ (เมื่อใช้ร่วมกับแกมม่า ITU709)
ITU709 Matrix: สีที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ITU709 (เมื่อใช้ร่วมกับแกมม่า ITU709)
ขาวดำ: ตั้งค่าความอิ่มสีเป็นศูนย์ สำหรับการถ่ายภาพขาวดำ
S-Gamut: การตั้งค่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าภาพจะได้รับการประมวลผลหลังถ่ายภาพ ใช้เมื่อตั้ง [Gamma] ไปที่ [S-Log2]
S-Gamut3.Cine: การตั้งค่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าภาพจะได้รับการประมวลผลหลังถ่ายภาพ ใช้เมื่อตั้ง [Gamma] ไปที่ [S-Log3] การตั้งค่านี้ช่วยให้ท่านสามารถถ่ายภาพในขอบเขตสีที่สามารถแปลงได้ง่ายสำหรับดิจิตอลซินีม่า
S-Gamut3: การตั้งค่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าภาพจะได้รับการประมวลผลหลังถ่ายภาพ ใช้เมื่อตั้ง [Gamma] ไปที่ [S-Log3] การตั้งค่านี้ให้ท่านถ่ายภาพในขอบเขตสีกว้าง
BT.2020: โทนสีมาตรฐาน เมื่อตั้งค่า [Gamma] ไว้ที่ [HLG], [HLG1], [HLG2] หรือ [HLG3]
709: โทนสี เมื่อตั้งค่า [Gamma] ไว้ที่ [HLG], [HLG1], [HLG2] หรือ [HLG3] และบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยสี HDTV (BT.709)

ความอิ่มสี
ตั้งค่าความอิ่มสี (-32 ถึง +32)

เฟสสี
ตั้งค่าเฟสสี (-7 ถึง +7)

ความลึกของสี
ตั้งค่าความเข้มของสีสำหรับแต่ละเฟสสี ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้ผลมากกว่าสำหรับสีรงค์และได้ผลน้อยกว่าสำหรับสีอรงค์ สีจะดูเข้มขึ้นเมื่อเพิ่มค่าที่ตั้งไปทางด้านบวก และอ่อนลงเมื่อลดค่าไปทางด้านลบ ฟังก์ชั่นนี้ใช้งานได้แม้เมื่อตั้ง [โหมดสี] ไว้ที่ [ขาวดำ]
[R] -7 (แดงอ่อน) ถึง +7 (แดงเข้ม)
[G] -7 (เขียวอ่อน) ถึง +7 (เขียวเข้ม)
[B] -7 (ฟ้าอ่อน) ถึง +7 (ฟ้าเข้ม)
[C] -7 (ฟ้าอมเขียวอ่อน) ถึง +7 (ฟ้าอมเขียวเข้ม)
[M] -7 (ม่วงแดงอ่อน) ถึง +7 (ม่วงแดงเข้ม)
[Y] -7 (เหลืองอ่อน) ถึง +7 (เหลืองเข้ม)

รายละเอียด
ตั้งค่ารายการสำหรับ [รายละเอียด]
ระดับ: ตั้งค่าระดับ [รายละเอียด] (-7 ถึง +7)
ปรับ: สามารถเลือกพารามิเตอร์ต่อไปนี้ได้ด้วยตัวเอง
 • โหมด: เลือกการตั้งค่าอัตโนมัติ/ด้วยตัวเอง (อัตโนมัติ (ปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ) / แมนนวล (กำหนดรายละเอียดด้วยตัวเอง))
 • สมดุล V/H: ตั้งค่าสมดุลแนวตั้ง (V) และแนวนอน (H) ของ DETAIL (-2 (ไปทางด้านแนวตั้ง (V)) ถึง +2 (ไปทางด้านแนวนอน (H)))
 • สมดุล B/W: เลือกสมดุลของ DETAIL ต่ำ (B) และ DETAIL สูง (W) (ชนิดที่ 1 (ไปทางด้าน DETAIL ต่ำ (B)) จนถึง ชนิดที่ 5 (ไปทางด้าน DETAIL สูง (W)))
 • ขีดจำกัด: ตั้งค่าระดับขีดจำกัดของ [รายละเอียด] (0 (ระดับขีดจำกัดต่ำ: มีแนวโน้มถูกจำกัด) ถึง 7 (ระดับขีดจำกัดสูง: ไม่มีแนวโน้มถูกจำกัด))
 • Crispning: ตั้งค่าระดับการเน้นขอบ (0 (ระดับการเน้นขอบน้อย) ถึง 7 (ระดับการเน้นขอบมาก))
 • รายละเอียดไฮไลท์: ตั้งค่าระดับ [รายละเอียด] ในพื้นที่ซึ่งความเข้มสูง (0 ถึง 4)

การคัดลอกการตั้งค่าให้กับหมายเลขโปรไฟล์ของภาพอื่น
ท่านสามารถคัดลอกการตั้งค่าของโปรไฟล์ภาพไปยังหมายเลขโปรไฟล์ภาพอื่นได้
MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โปรไฟล์ภาพ][คัดลอก]

การรีเซ็ตโปรไฟล์ภาพกลับสู่ค่าเริ่มต้น
ท่านสามารถรีเซ็ตโปรไฟล์ภาพกลับสู่ค่าเริ่มต้นได้ ท่านไม่สามารถรีเซ็ตการตั้งค่าโปรไฟล์ภาพทั้งหมดในทันที
MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โปรไฟล์ภาพ][เริ่มใหม่]

หมายเหตุ

 • เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งจะใช้พารามิเตอร์ร่วมกัน ให้ปรับค่าเมื่อท่านเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ
 • หากท่านสร้างภาพ RAW ด้วยการตั้งค่าถ่ายภาพ การตั้งค่าต่อไปนี้จะไม่มีผล:
  • ระดับสีดำ
  • Gamma สีดำ
  • จำกัดแสง
  • ความลึกของสี
 • ถ้าท่านเปลี่ยน [Gamma] ช่วงค่า ISO ที่ใช้ได้จะเปลี่ยนไป
 • อาจมีจุดรบกวนมากขึ้นในส่วนที่มืด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแกมม่า ซึ่งอาจแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยตั้งค่าการชดเชยเลนส์ไปที่ [ปิด]
 • เมื่อใช้แกมม่า S-Log2 หรือ S-Log3 จะสังเกตเห็นจุดรบกวนได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับการใช้แกมม่าอื่น ถ้าจุดรบกวนยังคงปรากฏชัดแม้เมื่อประมวลผลภาพแล้ว อาจแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าที่สว่างขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่วงไดนามิกจะแคบลงไปด้วยเมื่อถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าที่สว่างขึ้น ขอแนะนำให้ตรวจสอบภาพล่วงหน้าโดยถ่ายภาพทดสอบในกรณีที่ใช้ S-Log2 หรือ S-Log3
 • การตั้งค่า [ITU709(800%)], [S-Log2] หรือ [S-Log3] อาจทำให้มีข้อผิดพลาดในการตั้งค่าสมดุลแสงขาวแบบกำหนดเอง ในกรณีนี้ ให้ทำการตั้งค่าแบบกำหนดเองสำหรับแกมม่าที่ไม่ใช่ [ITU709(800%)], [S-Log2] หรือ [S-Log3] ก่อน จากนั้นเลือกแกมม่า [ITU709(800%)], [S-Log2] หรือ [S-Log3] อีกครั้ง
 • การตั้งค่า [ITU709(800%)], [S-Log2] หรือ [S-Log3] จะปิดใช้งานการตั้งค่า [ระดับสีดำ]
 • หากตั้งค่า [ความชัน] ไว้ที่ +5 ใน [ตั้งค่าปรับเอง] ในส่วน [จำกัดแสง], [จำกัดแสง] จะถูกปิดใช้งาน
 • S-Gamut, S-Gamut3.Cine และ S-Gamut3 คือขอบเขตสีที่มีเฉพาะใน Sony อย่างไรก็ตาม การตั้งค่า S-Gamut ของกล้องนี้ไม่รองรับขอบเขตสีทั้งหมดของ S-Gamut แต่เป็นการตั้งค่าเพื่อให้ได้การจำลองสีที่เทียบเท่ากับ S-Gamut