เกี่ยวกับระบบจำแนกบรรยากาศ

ระบบจำแนกบรรยากาศจะทำงานในโหมด [อัตโนมัติอัจฉริยะ]

ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้กล้องทำการจำแนกเงื่อนไขถ่ายภาพและถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

ระบบจำแนกบรรยากาศ

เมื่อผลิตภัณฑ์จำแนกบรรยากาศที่แน่นอนได้แล้ว ไอคอนและคำแนะนำต่อไปนี้จะแสดงขึ้นบนบรรทัดแรก:

 • (บุคคล)
 • (ทารก)
 • (บุคคลกลางคืน)
 • (ทิวทัศน์กลางคืน)
 • (บุคคลย้อนแสง)
 • (ย้อนแสง)
 • (วิว)
 • (มาโคร)
 • (สปอตไลต์)
 • (แสงน้อย)
 • (ทิวทัศน์กลางคืนด้วยขาตั้งกล้อง)