ระบบสัมผัส

ตั้งค่าว่าจะเปิดใช้งานการใช้งานแบบสัมผัสในจอภาพหรือไม่

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ระบบสัมผัส] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
เปิดใช้งานการทำงานแบบสัมผัส
ปิด:
ปิดใช้งานการทำงานแบบสัมผัส