ถ่ายภาพไร้เสียง (ภาพนิ่ง)

ท่านสามารถถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ถ่ายภาพไร้เสียง] → การตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ท่านสามารถถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์
ปิด:
[ถ่ายภาพไร้เสียง] ปิดอยู่

หมายเหตุ

 • ใช้ฟังก์ชั่น [ถ่ายภาพไร้เสียง] ด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง พร้อมทั้งคำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวและการถ่ายภาพบุคคลของเป้าหมายอย่างเพียงพอ
 • แม้ว่าจะตั้งค่า [ถ่ายภาพไร้เสียง] ไปที่ [เปิด] เสียงถ่ายภาพจะไม่เงียบสนิท
 • แม้จะตั้งค่า [ถ่ายภาพไร้เสียง] ไปที่ [เปิด] เสียงการทำงานของรูรับแสงและโฟกัสจะดังขึ้น
 • เมื่อถ่ายภาพนิ่งด้วยฟังก์ชั่น [ถ่ายภาพไร้เสียง] ซึ่งมีความไวแสง ISO ต่ำ ถ้าท่านหันกล้องไปทางแหล่งแสงที่สว่างมาก พื้นที่ซึ่งความเข้มสูงบนจอภาพอาจถูกบันทึกด้วยโทนสีที่มืดกว่า
 • เมื่อปิดสวิตช์กล้อง ชัตเตอร์อาจส่งเสียงบีปนานๆ ครั้ง ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่ากล้องทำงานผิดปกติ
 • ความผิดส่วนของภาพซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือกล้องอาจเกิดขึ้นได้
 • ถ้าท่านถ่ายภาพใต้แสงไฟแลบหรือแสงไฟที่กะพริบ เช่น แสงแฟลชจากกล้องตัวอื่น หรือแสงฟลูออเรสเซนต์ อาจเกิดแสงเป็นริ้วบนภาพได้
 • ถ้าต้องการปิดเสียงบีปที่ดังขึ้นในขณะที่วัตถุอยู่ในโฟกัสหรือระบบตั้งเวลาทำงาน ให้ตั้งค่า [สัญญาณเสียง] ไปที่ [ปิด]
 • แม้ว่าได้ตั้งค่า [ถ่ายภาพไร้เสียง] ไว้ที่ [เปิด] ก็ตาม ท่านอาจได้ยินเสียงชัตเตอร์ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อท่านเก็บภาพสีขาวมาตรฐานสำหรับสมดุลแสงสีขาวแบบกำหนดเอง
  • เมื่อท่านบันทึกใบหน้าโดยใช้ [การบันทึกใบหน้า]
 • ท่านไม่สามารถเลือก [ถ่ายภาพไร้เสียง] เมื่อเลื่อนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจาก P/A/S/M
 • เมื่อตั้งค่า [ถ่ายภาพไร้เสียง] ไปที่ [เปิด] จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
  • การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช
  • ออโต้ HDR
  • เอฟเฟ็คของภาพ
  • โปรไฟล์ภาพ
  • NR ที่ชัตเตอร์ช้า
  • ม่านชัตเตอร์หน้าอิเล็กฯ
  • การถ่ายภาพ BULB
  • NR แบบหลายภาพ
 • หลังจากเปิดกล้องแล้ว เวลาที่จะสามารถเริ่มการบันทึกได้จะยืดออกไปประมาณ 0.5 วินาที