การป้องกันภาพ (ป้องกัน)

ป้องกันภาพที่ถ่ายไว้ ไม่ให้ถูกลบโดยบังเอิญ เครื่องหมาย จะแสดงบนภาพที่มีการป้องกันไว้

  1. MENU(เล่น) → [ป้องกัน] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

หลายภาพ:

ใช้การป้องกันภาพหลายภาพที่เลือกไว้

(1) เลือกภาพที่ต้องการป้องกัน จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม เครื่องหมาย จะแสดงอยู่ในช่องกาเครื่องหมาย ยกเลิกการเลือกโดยกดตรงกลางปุ่มอีกครั้ง เพื่อนำเครื่องหมาย ออก

(2) หากต้องการป้องกันภาพอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอน (1)

(3) MENU[ตกลง]

ทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้:
ป้องกันทุกภาพในโฟลเดอร์ที่เลือก
ทั้งหมดของวันที่นี้:
ป้องกันทุกภาพที่ถ่ายในวันที่เลือก
ยกเลิกทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้:
ยกเลิกการป้องกันภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือก
ยกเลิกทั้งหมดของวันที่นี้:
ยกเลิกการป้องกันภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เลือก
ภาพทั้งหมดในกลุ่มนี้:
ป้องกันทุกภาพในกลุ่มที่เลือก
ยกเลิกภาพทั้งหมดในกลุ่มนี้:
ยกเลิกการป้องกันภาพทั้งหมดในกลุ่มที่เลือก

คำแนะนำ

  • หากท่านกำหนด [ป้องกัน] ให้กับคีย์ที่เลือกโดยใช้ MENU→ (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] ท่านสามารถป้องกันภาพหรือยกเลิกการป้องกันโดยเพียงแค่กดคีย์นั้น
  • หากท่านเลือกกลุ่มใน [หลายภาพ] ภาพทั้งหมดในกลุ่มจะได้รับการป้องกัน เพื่อเลือกและป้องกันภาพที่เจาะจงภายในกลุ่ม ดำเนินการ [หลายภาพ] ขณะที่กำลังแสดงภาพภายในกลุ่ม

หมายเหตุ

  • รายการเมนูที่สามารถเลือกได้จะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า [โหมดดูภาพ] และเนื้อหาที่เลือก