การลบภาพที่แสดง

ท่านสามารถลบภาพที่แสดงอยู่ได้ เมื่อลบภาพออกแล้ว ท่านจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ ยืนยันภาพที่จะลบไว้ก่อนล่วงหน้า

  1. เปิดภาพที่ต้องการจะลบ
  2. กดปุ่ม (ลบ)
  3. เลือก [ลบ] โดยใช้ปุ่มควบคุม

หมายเหตุ

  • ภาพที่ป้องกันไว้จะไม่สามารถลบได้