กำหนดชัตเตอร์สปีด

ท่านสามารถแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ได้หลากหลายรูปแบบ โดยปรับความเร็วชัตเตอร์ เช่น หยุดการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วชัตเตอร์สูง หรือแสดงรอยการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำ

 1. ตั้งปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ S (กำหนดชัตเตอร์สปีด)
 2. เลือกค่าที่ต้องการโดยหมุนปุ่มหมุน
  • ถ้าหากไม่สามารถปรับให้ได้ระดับแสงที่เหมาะสมหลังตั้งค่า ค่ารูรับแสงบนหน้าจอถ่ายภาพจะกะพริบ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ให้เปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์
 3. ปรับโฟกัสและถ่ายภาพวัตถุ
  ค่ารูรับแสงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ระดับแสงที่เหมาะสม

คำแนะนำ

 • ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันกล้องสั่นเมื่อท่านเลือกความเร็วชัตเตอร์ต่ำ
 • เมื่อถ่ายภาพการเล่นกีฬาภายในร่ม ให้ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้สูงขึ้น

หมายเหตุ

 • ตัวแสดงเตือน SteadyShot ไม่ปรากฏในโหมดกำหนดความเร็วชัตเตอร์
 • เมื่อตั้งค่า [NR ที่ชัตเตอร์ช้า] ไว้ที่ [เปิด] และความเร็วชัตเตอร์ 1 วินาทีขึ้นไป การลดสัญญาณรบกวนจะทำงานหลังจากถ่ายภาพเป็นเวลานานเท่ากับระยะเวลาที่เปิดชัตเตอร์ อย่างไรก็ตาม ท่านไม่สามารถถ่ายภาพได้อีกขณะที่ระบบลดจุดรบกวนกำลังทำงาน
 • ความสว่างของภาพบนหน้าจออาจจะแตกต่างจากภาพจริงที่ถ่ายได้