อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ LA-EA2/LA-EA4

เมื่อใช้อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ LA-EA2 (แยกจำหน่าย) หรืออะแดปเตอร์แปลงเมาท์ LA-EA4 (แยกจำหน่าย) ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้

ออโต้โฟกัส:
ใช้งานได้

ระบบ AF:
AF แบบตรวจจับเฟส ซึ่งควบคุมโดยเซ็นเซอร์ AF เฉพาะที่อยู่ภายในอะแดปเตอร์แปลงเมาท์

เลือก AF/MF:

เลนส์ที่ไม่รองรับ DMF (ที่มีสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส): สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้สวิตช์เลือกโหมดโฟกัสบนเลนส์

เลนส์ที่รองรับ DMF (ที่มีสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส): สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้สวิตช์เลือกโหมดโฟกัสบนเลนส์ เมื่อตั้งสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสบนเลนส์ไปที่ AF ท่านสามารถเปลี่ยนวิธีโฟกัสได้โดยสั่งงานกล้อง

เลนส์อื่น ๆ (ที่ไม่มีสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส): สามารถเปลี่ยนได้โดยสั่งงานกล้อง

โหมดโฟกัส:

LA-EA2: AF ครั้งเดียว/AF ต่อเนื่อง/DMF*

LA-EA4: AF ครั้งเดียว/AF ต่อเนื่อง/AF อัตโนมัติ/DMF*

*ใช้งานได้ เมื่อใช้เลนส์ที่สนับสนุนโฟกัสด้วยตัวเองโดยตรงเท่านั้น

  • แม้เมื่อตั้ง [ลำดับค.สำคัญใน AF-S] ไว้ที่ [เน้นความสมดุล] กล้องจะเปลี่ยนเป็น [AF มาก่อน] ชั่วคราว
  • แม้เมื่อตั้ง [ลำดับค.สำคัญใน AF-C] ไว้ที่ [เน้นความสมดุล] กล้องจะเปลี่ยนเป็น [ถ่ายภาพมาก่อน] ชั่วคราว

พื้นที่โฟกัสที่ใช้ได้:

กว้าง/กลางภาพ/จุดที่ปรับได้/ติดตาม

SteadyShot:
ในตัวกล้อง