ขยายโฟกัส

ท่านสามารถตรวจสอบโฟกัสโดยการขยายภาพก่อนถ่ายภาพ

ท่านสามารถขยายภาพได้โดยไม่ต้องใช้วงแหวนปรับโฟกัส ซึ่งแตกต่างจาก [MF Assist]

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ขยายโฟกัส]
 2. กดที่ตรงกลางปุ่มควบคุมเพื่อขยายภาพ แล้วเลือกพื้นที่ที่ต้องการขยาย โดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม
  • แต่ละครั้งที่กดตรงกลางปุ่ม กำลังขยายจะเปลี่ยน
  • ท่านสามารถตั้งค่ากำลังขยายเริ่มต้นได้โดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ขยายโฟกัสเริ่มต้น]
 3. ตรวจสอบยืนยันโฟกัส
  • กดปุ่ม (ลบ) เพื่อเลื่อนตำแหน่งที่ขยายมายังกึ่งกลางภาพ
  • เมื่อโหมดโฟกัสคือ [โฟกัสด้วยตัวเอง] ท่านสามารถปรับโฟกัสในขณะที่ภาพถูกขยายใหญ่ขึ้น ถ้าตั้งค่า [AF ในขยายโฟกัส] ไปที่ [ปิด] ฟังก์ชั่น [ขยายโฟกัส] จะถูกยกเลิกเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
  • เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งขณะที่ขยายภาพระหว่างการโฟกัสอัตโนมัติ กล้องจะดำเนินการฟังก์ชั่นต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [AF ในขยายโฟกัส]
   • เมื่อตั้งค่า [AF ในขยายโฟกัส] ไปที่ [เปิด]: จะทำการโฟกัสอัตโนมัติอีกครั้ง
   • เมื่อตั้งค่า [AF ในขยายโฟกัส] ไปที่ [ปิด]: ฟังก์ชั่น [ขยายโฟกัส] จะถูกยกเลิก
  • ท่านสามารถตั้งระยะเวลาที่จะให้แสดงภาพที่ขยายได้โดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [เวลาในการขยายโฟกัส]
 4. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

หากต้องการใช้ฟังก์ชั่นตัวขยายโฟกัสโดยการสัมผัส

ท่านสามารถขยายภาพและปรับโฟกัสโดยการแตะที่จอภาพตั้งค่า [ระบบสัมผัส] ไปที่ [เปิด] ไว้ล่วงหน้า จากนั้น เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมที่อยู่ใน [จอภาพ/แผ่นสัมผัส] เมื่อโหมดโฟกัสคือ [โฟกัสด้วยตัวเอง] ท่านสามารถทำ [ขยายโฟกัส] ได้โดยการแตะบริเวณที่จะโฟกัสสองครั้งขณะที่ทำการถ่ายภาพด้วยจอภาพ
ขณะทำการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ ให้ทำการแตะสองครั้งเพื่อให้กรอบแสดงขึ้นที่ตรงกลางจอภาพ ท่านสามารถเลื่อนกรอบได้โดยลากกรอบไปมาขยายภาพโดยกดที่ตรงกลางของปุ่มควบคุม

คำแนะนำ

 • ขณะที่ใช้ฟังก์ชั่นตัวขยายโฟกัสอยู่ ท่านสามารถเลื่อนบริเวณที่ขยายได้โดยการลากไปมาบนแผงสัมผัส
 • หากต้องการออกจากฟังก์ชั่นขยายโฟกัส ให้แตะที่หน้าจออีกสองครั้งเมื่อตั้งค่า [AF ในขยายโฟกัส] ไว้ที่ [ปิด] สามารถปิดการทำงานของฟังก์ชั่นตัวขยายโฟกัสได้โดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง