การส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟน (การแชร์ด้วย NFC One-touch)

เพียงแตะแค่ครั้งเดียว ท่านจะสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับสมาร์ทโฟนที่มี NFC และส่งภาพที่แสดงบนหน้าจอผลิตภัณฑ์ไปยังสมาร์ทโฟนได้โดยตรง ท่านสามารถถ่ายโอนภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว XAVC S และภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่นและควิกโมชั่น

 1. เปิดใช้งานฟังก์ชั่น NFC ของสมาร์ทโฟน
  • บน iPhone/iPad ให้เปิด Imaging Edge Mobile จากนั้นเลือก [สแกน NFC/QR Code ของกล้อง][สแกน NFC ของกล้อง] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น NFC
 2. แสดงภาพเดียวบนผลิตภัณฑ์
 3. นำสมาร์ทโฟนแตะกับกล้องประมาณ 1 ถึง 2 วินาที

  ผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟนจะเชื่อมต่อกัน จากนั้นภาพที่แสดงจะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟน

  • ก่อนจะแตะสมาร์ทโฟน ให้ยกเลิกฟังก์ชั่นสลีปและการล็อคหน้าจอของสมาร์ทโฟน
  • ฟังก์ชั่น NFC ใช้งานได้เฉพาะเมื่อ (เครื่องหมาย N) แสดงบนผลิตภัณฑ์เท่านั้น
  • หากต้องการถ่ายโอนภาพตั้งแต่สองภาพขึ้นไป เลือก MENU (เครือข่าย)[ฟังก์ชั่นส่งสมาร์ทโฟน][ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] เพื่อเลือกภาพ หลังจากหน้าจอเปิดการเชื่อมต่อปรากฏขึ้น ใช้ NFC เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟน

เกี่ยวกับ “NFC”

NFC เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นระหว่างอุปกรณ์หลากชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือบัตร IC ฯลฯ NFC ช่วยให้การสื่อสารข้อมูลทำได้ง่ายขึ้นเพียงแตะบนจุดแตะที่กำหนด

 • NFC (Near Field Communication) คือมาตรฐานสากลของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น

หมายเหตุ

 • ท่านสามารถเลือกขนาดภาพที่จะส่งไปยังสมาร์ทโฟนจาก [ต้นฉบับ], [2M] หรือ [VGA]
  หากต้องการเปลี่ยนขนาดภาพ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • สำหรับสมาร์ทโฟน Android
   เริ่ม Imaging Edge Mobile และเปลี่ยนขนาดภาพโดย [ตั้งค่า] [ขนาดภาพคัดลอก]
  • สำหรับ iPhone หรือ iPad
   เลือก Imaging Edge Mobile จากการตั้งค่า และเปลี่ยนขนาดภาพโดยใช้ [ขนาดภาพคัดลอก]
 • ภาพ RAW จะถูกแปลงเป็นรูปแบบ JPEG เมื่อส่งไปแล้ว
 • ท่านไม่สามารถส่งภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ AVCHD ได้
 • ภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายโอนอาจแสดงไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟน ตัวอย่างเช่น ภาพเคลื่อนไหวอาจไม่แสดงอย่างราบรื่น หรืออาจไม่มีเสียง
 • ท่านไม่สามารถถ่ายโอนภาพด้วยฟังก์ชั่น NFC ถ้าดัชนีภาพแสดงอยู่บนผลิตภัณฑ์
 • ถ้าท่านทำการเชื่อมต่อไม่ได้ ให้ทำดังนี้
  • เปิด Imaging Edge Mobile ในสมาร์ทโฟน จากนั้นค่อย ๆ ขยับสมาร์ทโฟนไปทาง (เครื่องหมาย N) ของผลิตภัณฑ์นี้
  • ถ้าสมาร์ทโฟนอยู่ในเคส ให้ถอดเคสออก
  • ถ้าผลิตภัณฑ์อยู่ในเคส ให้ถอดเคสออก
  • ตรวจสอบว่าได้เปิดฟังก์ชั่น NFC บนสมาร์ทโฟนของท่าน
 • เมื่อตั้ง [โหมดเครื่องบิน] ไว้ที่ [เปิด] ท่านไม่สามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟน ตั้งค่า [โหมดเครื่องบิน] ไปที่ [ปิด]