การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

  1. ใส่แบตเตอร์ที่ชาร์จมาอย่างเพียงพอลงในกล้อง
  2. เปิดกล้องและคอมพิวเตอร์
  3. ตรวจสอบ [เชื่อมต่อ USB] ภายใต้ (ตั้งค่า) ว่าได้ตั้งค่าไว้ที่ [Mass Storage] แล้ว
  4. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย) (A)

    • เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก คอมพิวเตอร์อาจเริ่มขั้นตอนจดจำกล้องโดยอัตโนมัติ รอจนกว่าขั้นตอนดังกล่าวจะเสร็จสิ้น
    • ถ้าท่านเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายไมโคร USB ขณะที่ตั้ง [เครื่องชาร์จ USB] ไว้ที่ [เปิด] ผลิตภัณฑ์จะได้รับไฟจ่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (ค่าเริ่มต้น: [เปิด])

หมายเหตุ

  • อย่าเปิด/ปิด หรือรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปลุกคอมพิวเตอร์ให้ตื่นจากโหมดหลับขณะที่มีการเชื่อมต่อ USB ระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ก่อนเปิด/ปิด หรือรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปลุกคอมพิวเตอร์ให้ตื่นจากโหมดหลับ ให้ถอดกล้องออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน