วิธีใช้หน้าจอ Quick Navi

หน้าจอ Quick Navi เป็นฟังก์ชั่นที่ปรับให้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ เพื่อช่วยให้สามารถควบคุมการตั้งค่าได้โดยตรง

 1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [ปุ่ม DISP][จอ]
 2. ทำเครื่องหมาย ใน [สำหรับช่องมองภาพ] จากนั้นเลือก [ตกลง]
 3. กด DISP บนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่าโหมดหน้าจอเป็น [สำหรับช่องมองภาพ]
 4. กดปุ่ม Fn เพื่อเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Quick Navi
  • เนื้อหาและตำแหน่งของเนื้อหาที่แสดงในภาพประกอบเป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น และอาจแตกต่างจากการแสดงผลจริง

  โหมดอัตโนมัติ/โหมดการเลือกบรรยากาศ

  โหมด P/A/S/M

 5. เลือกฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการโดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม
 6. หมุนปุ่มควบคุม เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
  • บางฟังก์ชั่นสามารถปรับละเอียดได้โดยใช้ปุ่มหมุน

เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าจากหน้าจอตั้งค่าโดยเฉพาะ

เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการในขั้นที่ 5 จากนั้นกดที่ตรงกลางของปุ่มควบคุม หน้าจอตั้งค่าเฉพาะสำหรับฟังก์ชั่นจะปรากฏขึ้น ปรับการตั้งค่าตามคำแนะนำการใช้งาน (A)

หมายเหตุ

 • รายการที่แสดงเป็นสีเทาในหน้าจอ Quick Navi จะไม่สามารถปรับได้
 • เมื่อใช้ [สร้างสรรค์ภาพถ่าย], [โปรไฟล์ภาพ] ฯลฯ งานตั้งค่าบางอย่างสามารถทำได้ในหน้าจอที่กำหนดเท่านั้น